Laatste nieuws

Verslag de derde wetenschappelijke vergadering van de NVVCC te Rotterdam op 3 mei 2014

maandag, 05 mei 2014 12:26

De vergadering heeft het standpunt inzake omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen, alsook de veldnorm lipofilling goedgekeurd voor publicatie.

De NVVCC heeft als lid van de NSEG gesproken met de directeur generaal van VWS de heer Paul Huyts. Kwaliteit staat hoog op de politieke agenda waarbij VWS de sector zelf primair verantwoordelijk acht voor de kwaliteit van geleverde diensten. Deze rol wordt inmiddels actief opgepakt door de sector, waarbij de NSEG aanspreekpunt is voor VWS. NVVCC artsen willen zich aansluiten bij ZKN. Echter het ZKN kader is nog te sterk gestoeld op een te smalle definitie van cosmetische geneeskunde en chirurgie, waardoor cosmetisch artsen niet goed aansluiting vinden. De NVVCC zal ZKN hierover benaderen. De NVVCC heeft zich uitgesproken tegen de NEN norm cosmetische chirurgie. En juni 2014 zal een definitieve stemming volgen voor Europa.

Voorts zijn er wetenschappelijke voordrachten gehouden. De vergadering werd gesloten met de constatering dat de NVVCC inmiddels een, weliswaar jonge, maar gevestigde vereniging is, maar dat er nog veel werk dient te gebeuren. 

De volgende vergadering zal zijn in het voorjaar 2015. 

EJAMED

EJAMeD is het officiele blad van de NVVCC

Leden van de NVVCC krijgen 30% korting op een abonnement van de EJAMeD. Daarnaast genieten de leden een voorkeur bij beoordeling en plaatsing van stukken in dit blad.

Website EJAMED

Contact

Postadres: Blaak 243
3011GB Rotterdam
Telefoon: 010-4114044
Email: info@nvvcc.nl

Onze sponsors


Contactgegevens

Postadres
Blaak 243, 3011GB Rotterdam
Telefoonnummer
010 411 40 44