Laatste nieuws

De brief van minister Schippers aan de 2e kamer inzake vervolg maatregelen cosmetische sector is hier te downloaden: Brief inzake vervolgmaatregelen 

Het toezichtplan Cosmetische Sector van de Inspectie voor de Gezondheidszorg is hier te downloaden: Toezichtplan Cosmetische Sector 

De NVCG heeft een subsidie gekregen van 500.000 voor het ontwikkeling van de opleiding tot cosmetisch arts. Dit is een felicitatie waard. Cosmetisch artsen worden profiel artsen en staan daarmee met het vakgebied "cosmetisch arts" op de kaart. VWS wil de cosmetische zorg nu verder goed gaan regelen. NSEG (Nederlandse Stichting voor Esthetische Geneeskunde) wordt door VWS gezien als aanspreekpunt cosmetische zorg. Naar aan leiding hiervan heeft de NSEG recent een subsidieaanvraag bij VWS ingediend voor het opstellen van multidisciplinaire kwaliteitsnormen. De NVVCC zal als lid van de NSEG hierbij actief betrokken zijn, en de belangen van die artsen die chirurgische werkzaamheden in hun praktijk uitvoeren of willen gaan uitvoeren verdedigen. Kwaliteit van zorg en bekwaamheid van de betreffende bevoegde geneesheer zal hierin centraal staan. Wij houden u van de verder ontwikkelingen op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur NVVCC. 

NVVCC maakt deel uit van NSEG

maandag, 23 juni 2014 12:24

NVVCC maakt deel uit van NSEG ter bevordering van de kwaliteit van de uitoefening van de esthetische geneeskunde in Nederland. Zie ook www.nseg.nl 

De vergadering heeft het standpunt inzake omstandigheden (kleine) chirurgische en invasieve ingrepen, alsook de veldnorm lipofilling goedgekeurd voor publicatie.

De NVVCC heeft als lid van de NSEG gesproken met de directeur generaal van VWS de heer Paul Huyts. Kwaliteit staat hoog op de politieke agenda waarbij VWS de sector zelf primair verantwoordelijk acht voor de kwaliteit van geleverde diensten. Deze rol wordt inmiddels actief opgepakt door de sector, waarbij de NSEG aanspreekpunt is voor VWS. NVVCC artsen willen zich aansluiten bij ZKN. Echter het ZKN kader is nog te sterk gestoeld op een te smalle definitie van cosmetische geneeskunde en chirurgie, waardoor cosmetisch artsen niet goed aansluiting vinden. De NVVCC zal ZKN hierover benaderen. De NVVCC heeft zich uitgesproken tegen de NEN norm cosmetische chirurgie. En juni 2014 zal een definitieve stemming volgen voor Europa.

Voorts zijn er wetenschappelijke voordrachten gehouden. De vergadering werd gesloten met de constatering dat de NVVCC inmiddels een, weliswaar jonge, maar gevestigde vereniging is, maar dat er nog veel werk dient te gebeuren. 

De volgende vergadering zal zijn in het voorjaar 2015. 

EJAMED

EJAMeD is het officiele blad van de NVVCC

Leden van de NVVCC krijgen 30% korting op een abonnement van de EJAMeD. Daarnaast genieten de leden een voorkeur bij beoordeling en plaatsing van stukken in dit blad.

Website EJAMED

Contact

Postadres: Blaak 243
3011GB Rotterdam
Telefoon: 010-4114044
Email: info@nvvcc.nl

Onze sponsors


Contactgegevens

Postadres
Blaak 243, 3011GB Rotterdam
Telefoonnummer
010 411 40 44